Home

Athén és spárta összehasonlítása

Athén és Spárta társadalmának és államszervezetének

Az archaikus kori Athén és Spárta összehasonlítása-társadalom, politikai intézmények Az archaikus kor Az i.e. 8. sz. második felétől robbanásszerű fejlődés indult meg. Ez a göröggyarmatosítás időszaka. A görögség kirajzott, és kolóniákat hozott létre Szicília és Dél-Itália területén. Erre az időszakra tehető a poliszok kialakulása Spárta és Athén közötti különbség? Sürgős! Figyelt kérdés. Az a helyzet,hogy múlt héten végig nem voltam,mert beteg voltam.Holnap írjuk az utolsó dolgozatot történelemből,és fontos lenne hogy valaki részletesen leírná Spárta és Athén társadalmát és államát,politikáját Spárta és Athén összehasonlítása Hatosztályos gimnáziumok hetedik osztályába ajánlom a következő történelemórát, amelyen Athént és Spártát hasonlítják össze a diákok a tanultak alapján párokban. Az előkészítés során a feladatokat nemcsak a történelem munkafüzetből válogattam, hanem készítettem is jó.

A két legellentétesebben fejlődő, s a görög világ életében döntő szerepet játszó polisz Spárta és Athén volt. II. Spárta. Spárta a peloponnészoszi félsziget legnagyobb állama volt. Társadalma két részre tagozódott: a dór spártai nemzetségek tagjaira és a meghódítottakra. A spártaiak alkották az uralkodó osztályt Az évszázadok során a görög nevelés ideáljaiban és gyakorlatában olyan fejlődés ment végbe, melyet leginkább két polisz, Spárta és Athén nevelésügyének kissé részletezőbb bemutatásával érzékeltethetünk. 1. A spártai nevelés (Kr. e. VIII-IV. sz. AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG Athén és Spárta eltérő gazdasági-társadalmi berendezkedésének összehasonlítása (tételvázlat) (Archaikus kor: Kr.e. VIII-VI. sz.) SPÁRTA (Lakoniában) − Hódító dórok közössége, 5 falu, 6-9000 család a lakosság 10%-a; − Az alávetett meghódítottak (helóták) állami rabszolgák, a lakosság 90 %-a; − Katonáskodás, egyszerűség. Történeti események és jelenségek megfigyelése és összehasonlítása (pl. az ókori Athén és Spárta államszervezetének összehasonlítása). F: dór, helóta, krüptei Az Athénnal szembenálló államok Spárta köré gyűltek, így miközben Athénban a demokrácia kiteljesedett, már előrevetítette baljós árnyát a Pelopponészoszi háború (i.e. 431-404) mely végül Athén teljes bukását hozta. Az athéni demokrácia legnagyobb alakja Periklész is ennek a háborúnak esett áldozatául, amikor.

Athén és Spárta

 1. Kr.e. 478. Spárta kiválása után Athén létrehozta a perzsa-ellenes déloszi szövetséget; Kr.e. 462. a Spárta-barát arisztokrácia külpolitikai kudarca után a démosz végleg átveszi a vezetést, megszűnik az Areioszpagosz ellenőrző jogköre; Kr.e. V. sz. a demokrácia fénykora (Periklész
 2. Az ókori Hellász (teljes vázlat) Az ókori görög civilizáció a Balkán-félsziget déli részén, az Égei-tenger szigetvilágában, és Kis-Ázsia nyugati partvidékén alakult ki. A görögök később benépesítették a Földközi,- a Márvány,- és a Fekete-tenger partvidékeit is
 3. Athén és Spárta társadalmának és államszervezetének összehasonlítása. Athén lakói i.e. 9-8. században még főleg főldművelő parasztok voltak. A népet az arisztokraták irányították, közülük kerültek ki az állam vezető tisztségviselői, az arkhónok. Tisztségüket a kezdetekben életük végéig viselték.
 4. Eszközök: olló, cellux, hurkapálca Előkészületek: nyomtatás (feladatlapok + 1-1db Athén és Spárta felirat / csoport), Athén és Spárta táblák elkészítése Idő: 35' ( ebből kvíz: kb. 15-20') Szint: Ha csoportban dolgozunk, kezdőkkel is használhatjuk. A következő témánk a két városállam, Athén és Spárta összehasonlítása. Ez egy nagyon jó téma.
 5. Követeket küldött a poliszokban, de Athén és Spárta most is elutasította a behódolást. (Spártában a követeit ezúttal még kútba is dobták.) Görög haditerv : A görög poliszok követei az Isztmoszon döntötték el haditervüket (Kr.e.481) A perzsák megállítására a thermopülai szorost választották

Athén felemelkedése előtt Spárta tekintette magát Görögország vezető hatalmának, vagy hegemónjának. I. e. 499-ben Athén csapatokat küldött Kis-Ázsiába, hogy segítse a ión felkelést a Perzsa Birodalom ellen. A felkelés leverése után a perzsák két hadjáratot is indítottak a görög szárazföld ellen a görögök megbüntetésére és alávetésére Athén és Spárta összehasonlítása lehetőséget ad a közös és az eltérő vonások tudatosítására is. Jó alkalom nyílik a társadalom, a társadalmi különbségek és a társadalmi csoportok fogalmának megtanulására és gyakorlására a görög társadalom főbb rétegei, a gazdag és szegény polgárok, valamint a rabszolgák. Athén és Spárta összehasonlítása (államigazgatás, életmód) A római köztársaság (fontosabb események a királyság bukásától Iulius Caesar haláláig: magisztrátusok, társadalom, patrícius-plebeius polgárjogi harc (fontosabb törvények), terjeszkedés, római-pun háborúk, rabszolgafelkelések, a polgárháború kora

Athén és Spárta berendezkedése az archaikus korban, és a két állam összehasonlítása A görög törzsek az ie. 2. évezred elejétol vándoroltak a Balkán déli részére. Helléneknek nevezték magukat, földjüket pedig Hellásznak. A hellén törzsek -iónok, dórok - vándorlása az ie. 9 A legjobb látványosságok - Athén, Görögország. Olvasson utazói értékeléseket és tekintse meg a fényképeket Athén legjobb látványosságairól a Tripadvisoron Hellász egyik legjelentősebb polisza Athén volt. A várost az iónok hozták létre. A társadalom két részből állt: szabadokból és a jogaiktól megfosztott rabszolgákból. A szabadok közé tartoztak a teljes jogú polgárok. Ők csak férfiak lehettek, a nőket kizárták a politikai életből Fontos Athén és Spárta szövetségi rendszerének különbsége (tengeri, illetve szárazföldi). Kritikai gondolkodásD) Történeti események és jelenségek megfigyelése és összehasonlítása.Példák alapján annak bemutatása, hogy milyen szempontok és tényezők játszanak szerepet abban, hogy az emberi közösségek és. 1 A Periklész korabeli Athén és Spárta politikai rendszerének összehasonlítása. A Kr. e. V. század közepére . Athénban (Attikában) kiszélesedett a démosz politikai szerepe, kiformálódott a . demokrácia, míg . Spárta

A görög életérzést és a város lüktetését tapasztalhatjuk meg a Plaka negyedben és a Monastiraki piacon. Különösen a hétvégén, és főleg vasárnap mutatja meg igazi arcát ez a terület, ami a keleti bazárok hangulatát idézi meg. És ha már Athénban járunk, akkor mindenképp érdemes megismerni a város éjszakai életét is Athén és Spárta összehasonlítása - 5 perc, összefoglaló kérdések alapján Az archaikus kor művészete - 10 perc, vetítés Életmód az archaikus korban - 5 perc, képes előadás : Összesen:3 db. 1. Ifjúfej: 2. Talpas csésze (kylix) 3. Vegyítőedény (kratér) Impresszum Athén társadalma és állama 2. Spárta katonai állama 3. A görög-perzsa háborúk 4. Athén fénykora és bukása 5. Nagy Sándor és a hellenizmus A tehetségfejlesztő foglalkozások 2 óra időtartamúak. Az egyes feladatokra fordítandó idő változhat a téma függvényében Az Őskor és az ókori kelet 1. A múlt meg-ismerése: Történelmi források Tárgyi és írásos emlékek, régészet, forráskritika; A forráselemzés módszerei, technikája Pl.: K: történelmi forrástípusok felismerése; információgyűjtés a forrásokból megadott szempontok szerint E: forrástípusok csoportosítása, jellemzése

A tanárom megadta a bekezdést és a befejezést!!!!! (UGYEBÁR A 32 SORBÓL EZ A PÁR SOR LEJÖN)!!!! Bekezdés: A két állam társadalma között sok hasonlóság van, az állam felépítésében viszont, több a különbség. Tárgyalás: [ IDE KELLENE ] Befejezés: Athén és Spárta két ókori polisz mégis különböző felépítésűek Athén és Spárta összehasonlítása - 5 perc, összefoglaló kérdések alapján Az archaikus kor művészete - 10 perc, vetítés Életmód az archaikus korban - 5 perc, képes előadás : Összesen:3 db. 1. Ifjúfej: 2. Talpas csésze (kylix) 3. Vegyítőedény (kratér) Impresszum I. e. 481 őszén Spárta és Athén közös tanácskozást tartottak a Poszeidón-templomban a mai Korinthoszi-csatorna mellett, amelyre meghívták azokat poliszokat is, amelyek nem voltak a perzsák szövetségesei. A kongresszuson Athén és Aigina békét kötött és a görög városállamok támogatták a perzsák elleni harcot Athén és Spárta összehasonlítása (Milyen alapvető különbségek vannak a két görög polisz -életében, földrajzában, berendezkedésében, társadalmában, gondolkodásában?) A Római Birodalom kialakulása (Hogyan lett a kis faluból a Földközi-tenger ura? Milyen politikai rendszer, gazdasági háttér, haditechnika kellett.

Spárta és Athén közötti különbség? Sürgős

Az ókori Görögország I

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria Az ókori Róma óraszám: 12 óra Róm a útja a köztársaságtól a összehasonlítása A közép- és kelet-európai régió államai Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. Az Oszmán Birodalom jellemz Az idegen hódítók megállításának feladatát Athén és Spárta vállalta magára. I.e. 490-ben győzelmet arattak a perzsa uralkodó seregei felett, de tíz év múlva újabb hadjáratot indítottak a perzsák. Thermopülainál a spártai vitézek maroknyi csapata életét áldozta a hazáért. Athén is elesett

II / Neveléstörténet / Pukánszky-Német

A legjelentősebb görög városállamok: Athén és Spárta. Az ókori Athén és Spárta mindennapjai. A görög-perzsa háborúról: a marathóni csata (Kr. e. 490). A trójai faló története. 2.3. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában. A római hadsereg és a katonák élete. Róma fénykora. Julius Caesar. Augustus császár A görög és a római társadalom problémáinak megfogalmazása, hasonlóságok és különbségek, valamint a célok és eredmények kiemelése. Az eseménysor bemutatása során szabályszerűség kimutatása (pl. a démosz és a plebejusok követeléseinek nagy súlyt adott katonai szerepük növekedése Athén és Spárta . Drakón törvényei. A poliszok világának fogalmai Szolón és Kleiszthenész reformjai . A demokrácia kialakulása Athénban (l.) . Peiszisztratosz türannisza . A demokrácia kialakulása Athénban (ll.).. Spárta államszervezete 1.3. A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása. 28.

Athén és Spárta eltérő gazdasági-társadalmi

Az athéni demokrácia története tortenelemcikkek

 1. dennapok
 2. Tartalom Belépő tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 1. Belépő tevékenységformák 1.1. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek A tankönyvi és egyéb képi információk feldolgozása tanári segítséggel. Képi információk gyűjtése. Lelet és rekonstrukció összevetése. Rekonstrukciós rajzok és néprajzi képi források összehasonlítása
 3. Görög városállamok: Athén és Spárta. A görög-perzsa háborúk. Athén Periklész korában. Történetek Nagy Sándorról. Görög mondák eljátszása. Rajz készítése az olimpiai játékokról. Ókori görög épületek, szobrok jellemz ő vonásainak kiemelése, rendszerezése. Információgy űjtés képek segítségével Athén.

4. A Kre. V. századi Athén és Spárta államberendezkedésének összehasonlítása 5. Róma története a város alapításától a pun háborúk végéig 6. A Római Köztársaság válsága és a reformkísérletek 7. A principatus rendszere a Római Birodalomban 8. A kereszténység kialakulása, főbb tanításai, elterjedés Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése . Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek termé- Athén és Spárta párharca. Nagy Sándor birodalma. A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok A görög-perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. Nagy Sándor birodalma. A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok. Kapcsolódási pontok: Földrajz: A Balkán-félsziget déli részének természeti adottságai. Testnevelés és sport: A sport- és olimpiatörténet alapjai. Dráma és tánc: Az ókori színház és. Pl.: Tk.16. oldal Időszalag és sumer krónika 3-4. Az emberré válás Emberelődök. Ősemberek. Mai ember. A fejlődés szerteágazó és sokszor párhuzamos jellegének bemutatása a biológiai és életmódbeli változások tükrében; Az emberi faj egységes. Pl.: K: információk gyűjtése megadott szempontok szerint. E: az.

Történelem - 4.hét - Görögország és Róm

 1. a(z) 10000+ eredmények történelem athén és spárta Athén és Spárta Csoportosító. szerző: Fmarta1
 2. Történeti események és jelenségek megfigyelése és összehasonlítása: Az ókori Athén és Spárta államszervezetének összehasonlítása. A problémák lényegére irányuló kérdések megfogalmazása: A vagyoni egyenlőség kérdése
 3. Periklész beszéde Athén és Spárta esélyeiről: 100: Athén és Spárta békekötése: 101: A hellénisztikus kor: 102: Athén szövetségi rendszere Makedónia ellen: 104: A görögök békekötése a makedón Philipposszal: 105: Atén és Makedónia erejének összehasonlítása: 105: Philipposz jellemzése: 106: Nagy Sándor uralomra.
 4. Ókor történelme linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között: Athén - Az ókori [2. oldal
PPT - Ancient Greece: Sparta vs

Az ókori Hellász (teljes vázlat

Egypercesek, ahol kedvedre irogathatsz! Tegyünk egy képzeletbeli időutazást az ókori Hellaszba,és kérjük meg a thaszoszi Theagenészt,és a spártai Küniszkát,h jöjjenek el velünk Pekingbe,a 29.Olimpiai játékokra,és legyenek annak díszvendégei.Azt hiszem,igencsak meglepődnének,h hová jutott az ő korabeli versenyük mintegy 2500 év elteltével értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények tisztázása. A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diáko Athén és Spárta párharca. Nagy Sándor birodalma. A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok. Kulcsfogalmak/ fogalmak Kronológia: és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata

Megoldási útmutató a 2010-es középszintű

Egyszerűsített tananyagok - Történelem (Athén vs

vettihaz

Társadalmi csoportok, intézmények működésének összehasonlítása. (Pl. eltérő és hasonló vonások az ókori Kelet civilizációinak társadalmi szerkezetében, államszervezetében.) Kommunikáció: Szóbeli beszámoló gyűjtő-, illetve kutatómunkával szerzett ismeretek alapján Történelem és állampolgári ismeretek Történelem - Gimnázium 46 Kivonat készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjeszt szövegrészletr l, feleletterv készítése megadott témáról. Kifejez képességek Híres ókori és középkori tárgyi emlékek felismerése, azok bemutatása él szóban 8. Spárta és a görög család 9. Athén - a demokrácia kialakulása és fénykora 10. A görög-perzsa háborúk 11. A poliszok hanyatlása és Nagy Sándor birodalma 12. Görög mindennapok, művészművészetek és tudományok 15. Európa bölcsője, Hellász 16. A görög történelem kezdetei A görög mitológia (Olvasmány) 17

Video: 2. dolgozat 9a: ókori történelem 2. Hellasz, görögség ..

Athén és Spárta 21 Drakón törvényei 22 A poliszok világának fogalmai 23 Szolón és Kleiszthenész reformjai 23 A demokrácia kialakulása Athénban (I.) 24 Peiszisztratosz türannisza 25 A demokrácia kialakulása Athénban (II.) 26 Spárta államszervezete 27 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 2 India. Az ókori Kína. Vallás és kultúra az ókori Keleten. / A zsidó vallás és a Biblia / Bibliai történetek. A zsidó történelem kezdetei. / Az ókori görögök / A hellének. A görög polisz. Athén és Spárta. Az athéni demokrácia és a görög-perzsa háborúk. A görög vallás és a mindennapi élet Spárta. Kisebbség, többség * Spártai állam A görög -perzsa háborúk Athén és Spárta párharca *A görög hitvilág, m űvészet, tudomány és hétköznapok * A görög tudomány /klasszikus és hellenisztikus kor/ Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Birodalmak Kronológia: Kr. e. 776 (az els ő feljegyzett olimpia Spárta és Athén összehasonlítása. by Szabolcs Kathi on 4 January 2013 Copy of Gazdasági világválság. by Varga Katalin on 19 October 2010 Hosszúkések éjszakája. by Dóra Bacsa on 5 May 2009 A krétai civilizáció.

tortenelem / 1/A Athén és Spárta társadalmi, politikai berendezkedése 1/A Athén és Spárta társadalmi, politikai berendezkedése SPÁRTA - Társadalma - Spártát a dórok hozták létre, meghódítva az Eufrátesz völgyében élő akhiáokat. A spártai polgároknak egyenlő nagyságú földbirtok jutott Athén és Spárta 20. Drakón törvényei a különböző feladattípusokat és a feladat által leginkább fejlesztett képességeket piktogramok jelzik.. A középiskola utolsó két évfolyamán az emelt óraszámban kiemelt feladat az emelt A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések: Az athéni demokrácia működése. A földrengéssel, éhínséggel és aszállyal kísért peloponnészoszi háborút - bár a győztes Spárta is meggyengült - Athén nagyon megsínylette. A Spárta által rákényszerített békefeltételek értelmében le kellett rombolnia védőfalait, flottája csak 12 hajóból állhatott ezentúl, és be kellett fogadnia a spártai. Athén és Spárta társadalma és nevelés. Csak Active Inspire programmal indítható el. Letöltés: Történelem 5. osztály - Görög - perzsa háborúk Vallások összehasonlítása Katolikus, zsidó, iszlám (fogd és vidd) - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el

Athén története - Wikipédi

Nikole. 20. Ókori államberendezkedések - Athén, Spárta, Róma a peloponészoszi háború kitörésével megkezdődött Athén városának hanyatlása és ezzel együtt a demokrácia elkorcsosulása minden 20 évnél idősebb athéni születésű férfi állampolgár vehetett részt a piactéren, az agorán, a Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Spárta, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. 4 Az ókori Róma A korai feudalizmus története Európában A magyar nép története az államalapításig Mindennapi élet, életmódtörténet A Római Birodalom kialakulása Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján Magyarország 1849 és 1914 között: Lilia : 2004.09.25. 19:08: Ismeretlen szerző tollából... Bár nekünk nem ez volt az érettségi tétel, de ki tudja idéntől mi lesz..

Kisérettségi szóbeli tételek SzGyA - történelem

4 demokrácia előnyeiről, hátrányairól 2., Az ókori demokrácia: Athén és Spárta politikai berendezkedésének összehasonlítása 3., A manipuláció megjelenése életünkben: a manipuláció különböző formáinak felismerése mindennapi élethelyzetekben és reklámszövegekben. 4., Jellemző társadalmi és szociális problémák a modern demokráciákban Távolságok összehasonlítása. - A földrajzi és a történelmi atlasz összevetése az egyes időszakoknak és helyszíneknek Athén és Spárta. Hősök és csaták. Athén Periklész korában. Az athéni népgyűlés. Mesterek és művészek. Történetek Nagy Sándorról. A család és a gyermek az ókori Hellászban. Az ókori. Oktatás és kultúra az ókori Rómában Ludus, magister Livius, Tacitus Az ókori római és a mai iskola összehasonlítása Mf. 47/3; Írásbeli kifejezőkészség fejlesztése Mf. 49/5 47. Rómaiak hazánk területén Barbár, padlófűtés, villa Pannónia, Aquincum (Óbuda ), Pécs, Szombathely A helynevek megkeresése a térképen, A. 4. Spárta (Sparti) városban meglepően nem használják ki az ókori nevezetesség adukártyáját. Vélemények. Agiosz Nikolaosz - K. Robi fotója. Időjárás. Júliusban és augusztusban nagy a hőség nem ritka a 40 fok fölötti hőmérséklet. Odajutás Szállás. Ajánlott szálláshelyek: 3 csillagos: 4 csillagos Spárta nem válogatott az eszközökben és hogy hatalmát megtartsa és a lázadó városokat leverje, még a perzsákkal is szövetségre lépett. Összesen megint 27 esztendőnek kellett eltelnie, hogy a poliszok végleg megszabaduljanak Spárta gyámkodásától (Kr. e. 377). Athén és Spárta olyan volt mint a tűz és víz: az egyik.

Segítségül megosztom az Athén-Spárta űrlapot, akkor úgymond csak át kell írni: készíts másolatot nevezd át, készítsd el, majd juttasd el! Itt 5 pontot is lehet szerezni, a minőségtől és gyorsaságtól függően, de főleg a minőség számít A spártai állam és társadalom Kisebbség, többség A görög hétköznapok, művészet, - művészettörténeti kutatómunka (pl. Kréta, Mükéné, Athén, hellenizmus) - ábraelemzés: az athéni, illetve spártai állam és társadalom - csataelemzés a források felhasználásával - szövegrészletek elemzése (pl

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában kialakított képességekre, ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a személyiségfejlesztésben TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem - mint múltismeret - a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A nemzeti; az európai és az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti I.e. 339-ben Théba, Athén, Spárta és más görög városok szövetkeztek a makedón Philipposz -Nagy Sándor apja- ellen, hogy kiűzzék őt az északi görög városokból, amiket korábban elfoglalt. De Philipposz támadt először, behatolva Görögországba és legyőzve a görög városokat A földrajzi és a történelmi atlasz összehasonlítása az egyes időszakoknak és helyszíneknek megfelelően. Térképolvasás a térkép grafikái és a megismert térképjelek segítségével. Spárta a katonaállam. Athén, az ipar és a kereskedelem központja Athén és Spárta társadalmi, politikai berendezkedése az archaikus korban (i.e. VIII-VI. sz.) Augusztusz principátusza Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc Az 1956-os forradalom kitörésének okai és lefolyása Az angol polgári forradalom története és jelentőség

Biológia teszt – Szövetek felismerése képről | BiológiaKémia teszt – Szerves kémia – Alkánok, cikloalkánok

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása sorá Kr. e. 3000 Az ókori görögök életéből A görög táj. Történetek a görög mondavilágból. Görög istenek és az olimpiai játékok. Hajó és kereskedelem. Görög városállamok: Athén és Spárta. Hősök és csaták. Athén Periklész korában. Az athéni népgyűlés. Mesterek és művészek. Történetek Nagy Sándorról A földrajzi és történelmi atlasz összehasonlítása az egyes időszakoknak és helyszíneknek megfelelően. Az athéni demokrácia fénykora és bukása, Athén és Spárta párharca. Görög hétköznapok, művészetek és tudományok. Nagy Sándor birodalma Athén, Delphoi, Knosszosz, Mükéné, Olümpia, Olümposz, Spárta, Trója KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OSZTÁLY: BIOLÓGIA-KÉMIA SZAK (B osztály) Tanulmányi terület kódja: biológia-kémia:3100 Szóbeli vizsga: biológiából és kémiából A. Követelmények biológiából: A vizsgázó legyen tájékozott a következő témakörökben

 • Ókori róma összefoglalás fogalmak.
 • Holdraszállás.
 • Geodéziai számítások.
 • Messenger avatar iPhone.
 • Dobble Kids.
 • Túra székesfehérvár.
 • Monostori erőd története.
 • Szemvillanás alatt teljes film magyarul videa.
 • Olasz paradicsomos husgomboc stahl.
 • Milyen ember vagy teszt.
 • Csongrádi körös torok.
 • Cserépkatonák.
 • Kisméretű tégla falazás ár.
 • Nútféderes osb.
 • Python if or.
 • Kék kagyló recept.
 • Szerelem és büntetés 25 rész.
 • Ironman ajándék.
 • Kancsalság műtét gyerekeknél.
 • Szövetségi államok németországban.
 • Kaucsuk karkötő alap.
 • Citromfűből szörp.
 • Brokkoli gomba leves.
 • Mohács szőlőhegy eladó ház.
 • Muszty dobay wiki.
 • Http oftex portál.
 • Abus hungária.
 • Cheddar sajtos gnocchi.
 • Izmok vitaminja.
 • Eladó közép ázsiai juhászkutya borsodban.
 • Férfi bőrkabát.
 • Ablakpucolás lehúzóval.
 • Kludi zuhanyfej.
 • Oti fogszabályozás.
 • Az wikipédia.
 • Pasziánsz fekete özvegy 2 szin.
 • Horgolt nyári Ruha.
 • Gipszelés menete.
 • Idézetes könyvek tiniknek.
 • Szemüvegtok gravírozás.
 • Inzulin mérő.